Fuji Consulting Japan Ltd.

VĂN PHÒNG TẠI VIỆT NAM

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
P. ĐaKao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: +84909085447

 

Tin tức

MOU with Dac Loc Company

MOU with Dac Loc Company

14/03/2016
Công ty Fuji Consulting Japan đã có cuộc ký kết MOU với công ty thủy sản Đắc Lộc - Khánh Hòa tại hội nghị Phú Yên về việc hợp tác công nghệ phát triển áp dụng công nghệ kỹ thuật cao của Nhật trong mô hình nuôi trồng tại Phú Yên.
MOU with Bac Lieu Government

MOU with Bac Lieu Government

Ngày 28/07/2015 Công ty FCJ chúng tôi đã ký kết MOU cùng Sở Nông Nghiệp Tỉnh Bạc Liêu cho dự án đầu tư làm sạch nước, máy năng lượng mặt trời, cung cấp các công nghệ kỹ thuật cao từ Nhật cho việc phát triền môi trường công nghệ kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp ở Việt Nam.
MOU with VietUC Stock Company

MOU with VietUC Stock Company

Ngày 22/12/2015 Công ty FCJ chúng tôi đã ký kết bản MOU cùng Công ty Việt Úc Bạc Liêu về dự án hợp tác và nghiên cứu công nghệ kỹ thuật cao từ Nhật để phát triển công nghệ kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.
MOU with Agriculture University HCMC

MOU with Agriculture University HCMC

Ngày 12/12/2015 Công ty FCJ chúng tôi đã ký kết MOU cùng Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM cho việc hợp tác và nghiên cứu dự án Xữ lý nước bằng Công nghệ Nano Bubble để xữ lý nước thải từ các nhà máy chế biến, sông ngòi trong khu vực TP.HCM (cùng với sự hỗ trợ của các Sở ban ngành của TP.HCM)