Fuji Consulting Japan Ltd.

VĂN PHÒNG TẠI VIỆT NAM

38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
P. ĐaKao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Phone: +84909085447

 

Sản phẩm

-Nâng cao hiệu quả nuôi tảo bám đáy- GELCULTURE

- Nâng cao hiệu quả nuôi tảo bám đáy-

GELCULTURE

Sản phẩm gelculture là hạt trắng, muối silicat tan nhanh, sau khi tạt sản phẩm có thể duy trì được nồng độ cao muối silicat trong môi trường nuôi, duy trì được hiệu quả nuôi tảo silic cao. Tảo silic bám đáy có thể dễ dàng hấp thu sản phẩm từ đó phát triển tốt.

           -Pha vào 1L nước biển, 0.1ml dung dịch nuôi tảo KW21, hòa tan 6g gelculture.

           -Để hòa tan gelculture vào nước ao nuôi, cần sử dụng hệ thống quạt nước công suất lớn.

           -Sử dụng khoảng 50g gelculture với 10L nước ao nuôi.